Antitumor monoclonal antibodies

This pharmacological group includes antineoplastic agents such as monoclonal antibodies.
Below is a list of monoclonal antibodies:

 • Bevacizumab
 • Ofatumumab
 • Rituximab
 • Panitumumab
 • Obinutuzumab
 • Trastuzumab
 • Trastuzumab emtansine
 • Alemtuzumab
 • Pertuzumab
 • Katumaxomab
 • Natalizumab
 • Cetuximab