Other diagnostic tools

This pharmacological group includes diagnostic tools such as other diagnostic tools.
Below is a list of other diagnostic tools:

 • Aminolevulinic acid (Acidum aminolevulinicum)
 • Syphilis Diagnosticum ()
 • Mebrofenin
 • Gallium [67Ga] citrate
 • Hexylaminolevulinate ()
 • Sodium hyaluronate (Natrii hyaluronas)
 • Indigocarminum
 • Indocyanine green
 • Yobengguan [123I] (Iobenguanum [123I])
 • Sodium iodide [131I]
 • Sodium iodide [123I] (Natrii iodidum [125I])
 • Sodium pertechnetate [99mTc] (Natrii pertechnetas [99mTc])
 • Sodium chromas, 51Cr (Natrii chromas, 51Cr)
 • Calcium trisodium pentetate
 • Strontium chloride [89Sr] (Strontii [89 Sr] chloridum)
 • Exametazime
 • Technetii Tc 99m succimer
 • Technetium [99mTc] sestamibi
 • Technetii Tc 99m fitat
 • Technetium [99m] oxabiforum (Technetii Tc 99m oxabiforum)
 • Fluorescein sodium (Fluoresceinum natrium)
 • Etidronic acid
 • Hydroxyaluminium trisulfophtalocyanin (Hydroxyaluminii trisulfophtalocyaninum)
 • Fludeoxyglucose [18F] (Fludeoxyglucosum [18F])